KOREAPICANTO

Mata

9 Februari 2013

Agenda Malaysian Malaysia
Perjuangan menuntut hak sama rata, sama rasa tanpa mengira kaum yang
berlawanan dengan tun tuntutan Islam.

- Perlembagaan yang sedia ada diperbaharui semula dengan memansuhkan

a) Perkara 3 - Agama Islam merupakan Agama Rasmi Persekutuan.
b) Perkara 38 - Institusi Majlis Raja2.
c) Perkara 152 - Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan.
d) Perkara 153 - Hak Istimewa orang melayu.